Can Cumodo, Eivissa 

L’objecte del projecte és la rehabilitació i ampliació d’una casa pagesa eivissenca utilitzant materials propis de la tradició local i eliminant en la mesura del possible alteracions tipològiques i constructives existents.

L’ampliació, que es planteja mitjançant un cos situat en el bancal superior, s’adapta al terreny natural i, disposada perpendicularment a la topografia, segueix un esquema en “L” present en molts exemples d’arquitectura rural a Eivissa, permetent mantenir la configuració de casa oberta al voltant del pati a sud. Els elements originals de l’entorn com els murs dels bancals, l’era, etc., s’integren al volum de l’ampliació proposada

 • 1.Date
 • 2.Developer
  Privat
 • 3.Place
  Santa Eulària, Eivissa
 • 4.Type
  Construït (2018)
 • 5.Authors
  Stefano Cortellaro
 • 6.Share