Pla general, Ciutadella de Menorca

El Pla es proposa definir les operacions estructurants bàsiques, tan a escala de ciutat com en relació amb el seu territori, per a possibilitar el recosit i la cohesió general necessàries, i per a ordenar adequadament els acabats en el que hem anomenat els marges de la ciutat.

El nou Pla haurà d’afrontar, entre d’altres, la resolució projectual de la forma dels marges de la ciutat, especialment en la zona de l’accés principal des de la carretera de Maó i el sector englobat per la via de ronda, i en la seva relació amb el centre urbà i amb el territori; o les relacions de la ciutat amb el nou port de Ciutadella, el que comporta la redefinició d’alguns sectors del litoral, la integració dels accessos i la vinculació amb el polígon industrial.

 • 1.Date
 • 2.Developer
  Ajuntament de Ciutadella
 • 3.Place
  Ciutadella de Menorca
 • 4.Type
  Concurs
 • 5.Authors
  Stefano Cortellaro, en col·laboració amb l'equip d'Amador Ferrer
 • 6.Share