Restauració del Santuari de la Mare de Déu del Toro, Menorca

Es proposa l’adequació paisatgística del entorn amb l’objectiu de recuperar la imatge del Santuari com a única construcció aparent al cim del Toro. L’enderroc de la major part de superfícies asfaltades i dels murs de contenció existents permetran crear nous miradors de major qualitat ambiental i recuperar la flora i fauna característiques de la muntanya.

El projecte proposa tres zones clarament diferenciades: La zona pública, associada als usos religiosos i turístics; la zona privada, situada en la primera planta de l’ala sud del complex; i l’hotel i centre de congressos, que tindran el seu accés a la cantonada sud-est del conjunt i estaran connectats a través d’un nucli de comunicacions situat en l’interior de la torre de defensa. El Centre de Congressos ocupa nous espais situats sota rasant i l’hotel els edificis de l’ala nord del Santuari.

 • 1.Date
 • 2.Developer
  Bisbat de Menorca
 • 3.Place
  Menorca
 • 4.Type
  Concurs
 • 5.Authors
  Stefano Cortellaro, Ferran Vizoso
 • 6.Share